Қолданбалы бакалавриат

 

Қолданбалы бакалавриат – білім беру бағдарламалары «Қолданбалы бакалавр» біліктілігін бере отырып, кадрлар даярлауға бағытталған орта білімнен кейінгі білім.

Қолданбалы бакалавриаттың артықшылығы айқын-бұл жоғары білікті мамандарды практикаға бағдарланған даярлау.

Қолданбалы бакалавриат бағдарламасы техникалық және кәсіптік білім берудің интеграцияланған бағдарламалары мен бакалавриаттың жоғары кәсіптік білім беру бағдарламалары бойынша кәсіптік практикаға бағдарланған даярлықты қамтамасыз етеді.